Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

1. Wraz z rejestracją Użytkownik jednoznacznie zezwala Operatorowi na wykorzystanie danych podanych podczas rejestracji oraz na gromadzenie i przetwarzanie nieosobowych danych dotyczących użytkowania. Podczas gromadzenia i przetwarzania danych Użytkownika, Operator przestrzega odpowiednich przepisów ustawowych dotyczących ochrony danych osobowych. Dane przetwarzane są automatycznie i nie mogą być udostępniane bez pisemnej zgody Użytkownika. W wypadku nadużycia zastrzega się możliwość przekazania tych danych organom ścigania.

2. Operator jest uprawniony do gromadzenia i analizowania danych o połączeniach, w szczególności źródłowego i docelowego adresu IP oraz wszystkich innych plików logowania, w celu ochrony komputerów własnych i komputerów osób trzecich. Operator jest ponadto uprawniony do prowadzenia statystyk użytkowania, nie odnoszących się bezpośrednio do danych osobowych, na co Użytkownik wyraża zgodę, dokonując rejestracji.

3. Operator stosuje tzw. cookies (niewielkie pliki, które podczas wizyty na naszej stronie zapisywane są przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku jego komputera), aby dopasować stronę do potrzeb Użytkownika i umożliwić jego identyfikację przy następnej wizycie na FunEnergy.

4. Dzięki zastosowaniu plików cookies zapisywane są informacje o rodzaju gier wybieranych przez Użytkownika na stronie, częstotliwości korzystania (pory dnia, dni tygodnia) oraz czasie korzystania z poszczególnych gier na stronie. Dane uzyskane w wyniku użycia plików cookies są analizowane przez Operatora, a następnie używane w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkownika, jak i do generowania statystyk i tworzenia grup użytkowników. Zapisane przy tym informacje są w zależności od sposobu korzystania przez Użytkownika z Internetu aktualizowane i rozszerzane.

5. Użytkownik zgadza się na zastosowanie przez Operatora plików cookies.

6. Operator zobowiązuje się do zastosowania wszelkich dostępnych mu technicznych rozwiązań w celu ochrony zgromadzonych danych Użytkownika, nie ponosi jednak odpowiedzialności prawnej, jeżeli osoby trzecie w bezprawny sposób wejdą w posiadanie tych danych i wykorzystają je. Jakakolwiek odpowiedzialność prawna za szkody wynikające z tytułu działalności osób trzecich zostaje tym samym kategorycznie wykluczona.

7. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość dostępu i wglądu w zapisane dane z poziomu ustawień swojego profilu na stronie FunEnergy.

8. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do usunięcia lub zmiany dotyczących go danych. Operator zobowiązuje się do usunięcia danych wskazanych przez Użytkownika. Wraz z usunięciem danych, których podanie wymagane jest do założenia konta, usuwane jest jednocześnie przypisane do nich konto użytkownika.